Tradicija - Kvalitet - Kontinuitet

CNC sečenje limova

CNC (kompjuterski vođena) mašina za sečenje gasnim brenerom do 300 mm, je mašina sa većim opsegom obrade materijala, dužine do 22m i CNC Plasma mašina za sečenje limova debljine do 15mm, sa dimenzijom stola 1.500mm x 6.000mm. Priprema za sečenje se radi u AutoCad-u.

20130206 084607
IMG 1902
IMG 1926
IMG 2936
IMG 8670
SDC10213
SDC10220
SDC11135
sec2
sec4