Tradicija - Kvalitet - Kontinuitet

Mašine i oprema za asfaltiranje

U saradnji sa kompanijom MS Tecnologie, koja je vlasnik licence za prodaju uređaja ASPHALTHERM i MOTOSPRAY, u našem pogonu su proizvedene kompletne mašine koje su do sada plasirane na tržišta u Francuskoj, Italiji, Engleskoj, Češkoj i Belgiji. Asphaltherm je mašina koja služi za transport i održavanje tehnološke temperature asfalta i do 24h nakon utovara. Motospray (prskalica) je mašina koja je namenjena za usisavanje emulzije iz bureta i naknadno prskanje sa mogućnošću regulacije mlaza. Proizvodi se u dve verzije, kao fiksna i pokretna jedinica. Naša kompanija proizvodi i rezervne delove za mašine za skidanje asfalta, poput valjaka(slika desno) kao i ostale prateće opreme za ove mašine.

20151109 130011
3
IMG 0420
IMG 6106
IMG 9176
IMG 9644
IMG 9652
Immagine11
Immagine13
Immagine4