Tradicija - Kvalitet - Kontinuitet

Podrivači

Podrivanje predstavlja obradu zemljišta na većoj dubini od osnovne obrade (preko 50 cm). Podrivanje ne predstavlja redovnu agrotehničku meru, već se koristi u slučajevima postojanja sabijenog sloja zemljišta (ustanovljen kod svih zemljišta koja se intenzivno koriste). Ova obrada omogućuje prosecanje, rastresanje i delimično mešanje zemljišta, kao i uklanjanje plužnog đona, efikasnije kretanje vode i hraniva. Efekti primene podrivanja se odražavaju na bolje usvajanje vode i hraniva i veće prinose (10-20%, ostvareno tokom ogleda).

Dubina podrivanja zavisi od karakteristika sabijenog zemljišta, vrste proizvodnje i željenih efekata, i izvodi se na dubinama 40-80 cm. Razmak imeđu radnih organa podrivača zavisi od uslova rada, dubine obrade i željenih efekata. Brzina izvođenja podrivanja treba da je 5-7 km/h. Podrivanje se na istoj parceli ponavlja svake treće ili četvrte godine (zaključeno na osnovu sprovedenih ogleda). 

Karakteristike naših podrivača:

 • Izrazito jaka konstrukcija (testirani u ekstremnim uslovima)
 • Podrivanje do dubine od 80 cm
 • Efikasno prodiranje i rastresanje zemljišta
 • Kontaktne površine radnih organa su izrađene od najtvrđih materijala
 • Jednostavna podešavanja (dubine rada, rastojanja radnih tela)
 • Mogućnost primene različitih radnih organa (dleto, dleto sa krilcima, dleto sa drenom)
 • Mogućnost primene različitih tipova valjaka iza podrivača
 • Mogućnost unošenja mineralnih i organskih đubriva na dubinu podrivanja
 • Podrivači su konstruisani prema zahtevima korisnika i poljoprivrednih stručnjaka
 • Testirani u ekstremnim uslovima (testiranja sproveo Poljoprivredni fakultet Zemun)
 • Efekti primene utvrđeni u petogodišnjim ogledima (oglede pratio Poljoprivredni fakultet Zemun)
 • Proizvodimo konstrukcije podrivača prilagođene vučnim karakteristikama Vašeg traktora
 • Garantni rok od 2 godine
 
20140328 080444
20140516 110612
20140516 110654
20140516 110807
20140516 153404
20140516 153532
Cenovnik str. 1
Cenovnik str. 2
IMG 5642
IMG 5654
Podrivač 5 tela sa valjkom
 

Drenažni plug DP-4

Drenažni plug se koristi na parcelama koje poseduju kanalsku mrežu. Drenažni plug vrši prosecanje i dreniranje zemljišta, čime se omogućuje odvođenje viška vode u periodima prevlaživanja zemljišta. Drenažni plug se koristi na zemljištima srednje teškog i teškog mehaničkog sastava (veći procenat gline). Dubina postavljanja (nivelisanja) drenova je 0,6 -1,2 m. Ponovno korišćenje drenažnog pluga na istoj parceli se preporučuje posle 3-4 godine, zavisno od eksploatacije i tipa zemljišta.
 
20130727 090525
20130727 090846
20130727 091002
Cenovnik str. 2
 

Tanjirače

Tanjirače su oruđa za dopunsku obradu zemljišta. Pogodne su za dopunsku obradu nakon jesenjeg oranja, jer energično usitnjavaju zaostale grudve, mešaju zemljište, dobro zaoravaju biljne ostatke i rasuto mineralno đubrivo.

Cenovnik za TANJIRAČE

Model

Opis

Radni zahvat

Masa

Cena

T - 2700

Tanjirača (vučena) sa 28 diskova, prečnik diskova 560 mm.

Sastavljena iz dve baterije diskova, hidraulično sklopiva.

2,6 – 2,7 m

1750 kg

3.900 eur + PDV

T - 3200

Tanjirača (vučena) sa 32 diska,prečnik diskova 560 mm.

Sastavljena iz dve baterije diskova, hidraulično sklopiva.

3,1 – 3,2 m

1850 kg

4.200 eur + PDV

 
 
DSCN4909
DSCN4918
DSCN4919
DSCN4920
 

Drljače

Drljače služe za površinsku obradu zemljišta i pripremu površine za setvu. Drljačom se efikasno vrši dodatno usitnjavanje zemljišta, ravnanje, zatrpavanje rasutog mineralnog đubriva, razbijanje pokorice i uništavanje korova.

Cenovnik za DRLJAČE

Model

Opis

Radni zahvat

Masa

Cena

DR - 5000

Drljača (klinasta) u sklopu sa letvičastim valjkom.

Sastavljena iz 5 krila, mehaničko sklopiva.

5,0 m

570 kg

1.350 eur + PDV

DR - 6600

Drljača (klinasta) sa letvičastim valjkom. Sastavljena iz 6 krila, hidraulično sklopiva.

6,6 m

950 kg

2.300 eur + PDV

 
 
DSCN4975
DSCN4976
DSCN5014
DSCN5015