Tradicija - Kvalitet - Kontinuitet

Podrivači

Podrivanje predstavlja obradu zemljišta na većoj dubini od osnovne obrade (preko 50 cm). Podrivanje ne predstavlja redovnu agrotehničku meru, već se koristi u slučajevima postojanja sabijenog sloja zemljišta (ustanovljen kod svih zemljišta koja se intenzivno koriste). Ova obrada omogućuje prosecanje, rastresanje i delimično mešanje zemljišta, kao i uklanjanje plužnog đona, efikasnije kretanje vode i hraniva. Efekti primene podrivanja se odražavaju na bolje usvajanje vode i hraniva i veće prinose (10-20%, ostvareno tokom ogleda).

Dubina podrivanja zavisi od karakteristika sabijenog zemljišta, vrste proizvodnje i željenih efekata, i izvodi se na dubinama 40-80 cm. Razmak imeđu radnih organa podrivača zavisi od uslova rada, dubine obrade i željenih efekata. Brzina izvođenja podrivanja treba da je 5-7 km/h. Podrivanje se na istoj parceli ponavlja svake treće ili četvrte godine (zaključeno na osnovu sprovedenih ogleda). 

Karakteristike naših podrivača:

 • Izrazito jaka konstrukcija (testirani u ekstremnim uslovima)
 • Podrivanje do dubine od 80 cm
 • Efikasno prodiranje i rastresanje zemljišta
 • Kontaktne površine radnih organa su izrađene od najtvrđih materijala
 • Jednostavna podešavanja (dubine rada, rastojanja radnih tela)
 • Mogućnost primene različitih radnih organa (dleto, dleto sa krilcima, dleto sa drenom)
 • Mogućnost primene različitih tipova valjaka iza podrivača
 • Mogućnost unošenja mineralnih i organskih đubriva na dubinu podrivanja
 • Podrivači su konstruisani prema zahtevima korisnika i poljoprivrednih stručnjaka
 • Testirani u ekstremnim uslovima (testiranja sproveo Poljoprivredni fakultet Zemun)
 • Efekti primene utvrđeni u petogodišnjim ogledima (oglede pratio Poljoprivredni fakultet Zemun)
 • Proizvodimo konstrukcije podrivača prilagođene vučnim karakteristikama Vašeg traktora
 • Garantni rok od 2 godine
 
20140328 080444
20140516 110612
20140516 110654
20140516 110807
20140516 153404
20140516 153532
IMG 5642
IMG 5654
Podrivač 5 tela sa valjkom
 

Drenažni plug DP-4

Drenažni plug se koristi na parcelama koje poseduju kanalsku mrežu. Drenažni plug vrši prosecanje i dreniranje zemljišta, čime se omogućuje odvođenje viška vode u periodima prevlaživanja zemljišta. Drenažni plug se koristi na zemljištima srednje teškog i teškog mehaničkog sastava (veći procenat gline). Dubina postavljanja (nivelisanja) drenova je 0,6 -1,2 m. Ponovno korišćenje drenažnog pluga na istoj parceli se preporučuje posle 3-4 godine, zavisno od eksploatacije i tipa zemljišta.
 
20130727 090525
20130727 090846
20130727 091002
 

Tanjirače

Tanjirače su oruđa za dopunsku obradu zemljišta. Pogodne su za dopunsku obradu nakon jesenjeg oranja, jer energično usitnjavaju zaostale grudve, mešaju zemljište, dobro zaoravaju biljne ostatke i rasuto mineralno đubrivo.

 

 
DSCN4909
DSCN4918
DSCN4919
DSCN4920
 

Drljače

Drljače služe za površinsku obradu zemljišta i pripremu površine za setvu. Drljačom se efikasno vrši dodatno usitnjavanje zemljišta, ravnanje, zatrpavanje rasutog mineralnog đubriva, razbijanje pokorice i uništavanje korova.

 

 
DSCN4975
DSCN4976
DSCN5014
DSCN5015