Tradicija - Kvalitet - Kontinuitet

Reference

Iz proizvodnog programa i dosada izvršenih poslova posebno izdvajamo poslove koje je ovo preduzeće, pored mnogo drugih, izvršilo:
 • HBIS GROUP (Železara) Smederevo - izrada čeličnih konstrukcija (PCI Tower, razni tipovi platformi, filtera, gazišta, rešetki), reparacija i izrada rezervnih delova za sve pogone (valjci, doboši, točkovi itd...)
 • MS Tecnologie, Srbija - Metalne konstrukcije mašina za asfaltiranje (valjci, termoboksovi, krovovi, prskalice, ploče)
 • MILAN BLAGOJEVIĆ AD - izrada dozatora za pelet, čeličnih konstrukcija peći
 • TOMI TRADE, Smederevo, Srbija - izrada čeličnih konstrukcija po zahtevu
 • Grad Smederevo - mlečna pijaca, izrada pijačnih tezgi, izrada konstrukcije luka za cveće, razni tipovi čeličnih konstrukcija...
 • Goša Montaža, Velika Plana - Izrada čeličnih konstrukcija za US STEEL Serbia, Rafineriju NIS, Pančevo(2011)
 • Montaža Minel, Pančevo - izrada raznih tipova čelilnih konstukcija (filtera, nosača, ciklona)
 • Tehnomering Montaža - Beograd, Srbija – Saradnja na više projekata ( La Farge, Beočin , US Steel Serbia)
 • PD Balkan doo, Niš, Srbija - izrada čeličnih konstrukcija
 • GRAPPS AD, Smederevo, Srbija - saradnja na više projekata izrade čeličnih konstrukcija, mašinske obrade...
 • Intermehanika, Smedervo, Srbija - usluge mašinske obrade i sečenja
 • IRMA Projekt - Beograd, Srbija – izrada čeličnih konstrukcija – baterija ciklona,delova cevovoda i vrećastog filtera za US Steel Serbia
 • SIMI, Mladenovac - izrada linijskih silosa za fabrike betona
 • BMR, Šabac - saradnja na više projekata
 • Aluminijumski kombinat Podgorica(KAP), postrojenje za otrpašivanje, blizu 1000 tona čeličnih konstrukcija, 2008
 • METECH, Smederevo - izrada mašinskih delova
 • TINIA COMPANY, Nitra, Slovačka - izrada kontejnera za transport opasnih tečnosti
 • MORANDO Srl. Asti, Italija - izrada čeličnih konstrukcija mašina za ciglarsku industriju
 • COLMAR TECHNIC, Rovigo, Italija - izrada čeličnih konstrukcija mašina za reciklažu čeličnog otpada
 • TECNOCONSTRUZIONI (TS MONTAGE), Palermo, Italija - izrada čeličnih transportnih paleta za FIAT
 • EUROCONTAINERS, Atella, Italija - izrada čeličnih konstrukcija i transportnih paleta za FIAT
 • COMETAL, Venezia, Italija - izrada čeličnih konstrukcija, silosa, filtera, panela 
 • ZAUNER GROUP, Austrija - izrada inox filtera, izmenjivača toplote, raznih konstrukcija za šećernu industriju
 • ABL Group, Austrija - izrada raznih konstrukcija za automobilsku indstriju od inoxa i čelika 
 • VALMAN - Valve Manufacturing, Beograd - usluge sečenja i izrade rezervnih delova
 • HIDRO BAZA, Beograd - usluge sečenja, tvrdog navarivanja i izrade rezervnih delova
 • RUDNIK KOVIN - izrada i reparacija mašina i rezervnih delova
 • Poljoprivredni Fakultet, Univerzitet u Beogradu – saradnja na više zajedničkih projekata koja je rezultirala patentiranjem raznih proizvoda (sakupljač bala SB-4 itd…)